1. Szkolenie kierowane jest do osób mających wiedzę i doświadczenie z zakresu fryzjerstwa, chcących podnieść i rozwinąć swoje kompetencje w obrębie cięć, czesania i kreowania koków i upięć zgodnie z obowiązującymi nowymi trendami i kolekcjami.   Szkolenie prowadzone przez Mistrza Fryzjerstwa Panią Kata...
  2. Szkolenie kierowane jest do osób mających co najmniej podstawową wiedzę z zakresu fryzjerstwa, chcących podnieść i rozwinąć swoje kwalifikacje z zakresu technik cięć i strzyżeń włosów przy implementacji metody Dry Cut,.  Szkolenie prowadzone przez Mistrza Fryzjerstwa Panią Katarzynę Dziechciarek, da...
  3. Szkolenie kierowane jest do osób mających co najmniej podstawową wiedzę z zakresu fryzjerstwa, chcących podnieść i rozwinąć swoje kwalifikacje z zakresu technik cięć i strzyżeń włosów.    Szkolenie prowadzone przez Mistrza Fryzjerstwa Panią Katarzynę Dziechciarek, daje uczestnikom możliwość nabycia...
  4. Niniejsze szkolenie przeznaczone jest dla osób mających co najmniej podstawową wiedzę z zakresu fryzjerstwa, chcących podnieść i rozwinąć swoje kwalifikacje w zakresie dodatkowych technik cięć i strzyżeń włosów przy implementacji metody Effilage w zastosowaniu różnych narzędzi profesjonalnych w cięc...