1. Biznesowy cel szkolenia zgodne z metodyką SMART: S (specific): Celem szczegółowym niniejszego szkolenia jest poszerzenie wiedzy i podniesienie umiejętności osób, prowadzących salon fryzjerski i wykonujących zawód fryzjera, w zakresie robienia profesjonalnej koloryzacji różnymi technikami w tym m.in....
  2. Szkolenie kierowane jest do osób mających wiedzę i doświadczenie z zakresu fryzjerstwa, chcących podnieść i rozwinąć swoje kompetencje w obrębie upięć i czesania koków okazjonalnych.   Uczestnik po zakończeniu szkolenia podniesie kompetencje w 3 kategoriach wiedza, umiejętności i kompetencje społecz...
  3. Celem szkolenia jest poszerzenie umiejętności uczestników o nowoczesne strzyżenia damskie. Szkolenie ma na celu zapoznanie z najnowszymi trendami stosowanymi we fryzjerstwie . Szkolenie zapewnia poszerzenie kompetencji w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w: kreowania i doboru i...
  4. Szkolenie kierowane jest do fryzjerów, a także stylistów i wizażystów, chcących podnieść i rozszerzyć swoje kwalifikacje, dające możliwość współpracy z salonami fryzjerskimi i pracy z klientami w zakresie kolorymetrii i diagnostyki kolorystycznej przy użyciu profesjonalnych ram fryzjerskich oraz wła...
  5. Szkolenie kierowane jest do stylistów, wizażystów oraz fryzjerów chcących nabyć wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne oraz podnieść i rozszerzyć swoje kwalifikacje i ofertę w salonie w zakresie przeprowadzania profesjonalnych metamorfoz: w zakresie doboru kształtu i koloru ubrań oraz akcesori...
  6. Szkolenie kierowane jest do fryzjerów i kosmetyczek chcących nabyć wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne oraz podnieść i rozszerzyć swoje kwalifikacje i ofertę w salonie w zakresie przeprowadzania profesjonalnych metamorfoz: w zakresie doboru kształtu i koloru ubrań i fryzury oraz akcesoriów...
  7. Szkolenie kierowane jest do osób mających wiedzę i doświadczenie z zakresu fryzjerstwa, chcących podnieść i rozwinąć swoje kompetencje w obrębie upięć i czesania koków okazjonalnych.   Uczestnik po zakończeniu szkolenia podniesie kompetencje w 3 kategoriach wiedza, umiejętności i kompetencje społecz...
  8. Niniejsze szkolenie przeznaczone jest dla osób mających co najmniej podstawową wiedzę z zakresu fryzjerstwa, chcących podnieść i rozwinąć swoje kwalifikacje w zakresie dodatkowych technik cięć i strzyżeń włosów przy implementacji metody Effilage w zastosowaniu różnych narzędzi profesjonalnych w cięc...