1. Szkolenie kierowane jest do osób mających co najmniej podstawową wiedzę z zakresu fryzjerstwa, chcących podnieść i rozwinąć swoje kwalifikacje z zakresu technik cięć i strzyżeń włosów.    Szkolenie prowadzone przez Mistrza Fryzjerstwa Panią Katarzynę Dziechciarek, daje uczestnikom możliwość nabycia...
  2. Szkolenie kierowane jest do osób mających podstawową wiedzę z zakresu fryzjerstwa, chcących podnieść i rozwinąć swoje kompetencjew obrębie czesania i kreowania koków i upięć.    Szkolenie prowadzone przez Mistrza Fryzjerstwa Panią Katarzynę Dziechciarek, daje uczestnikom możliwość nabycia niezbędnej...