Opis szkolenia: 

Niniejsze szkolenie przeznaczone jest dla osób mających co najmniej podstawową wiedzę z zakresu fryzjerstwa, chcących podnieść i rozwinąć swoje kwalifikacje w zakresie dodatkowych technik cięć i strzyżeń włosów przy implementacji metody Effilage w zastosowaniu różnych narzędzi profesjonalnych w cięciach spersonalizowanych.

 

Szkolenie prowadzone przez Mistrza Fryzjerstwa Panią Katarzynę Dziechciarek, daje uczestnikom możliwość nabycia niezbędnej wiedzy i umiejętności do wykonywania profesjonalnych cięć spersonalizowanych:
- przy pomocy narzędzi dopasowanych do efektu oczekiwanego przez klienta oraz dostosowanych do rodzaju włosów ( nożyczki klasyczne, nóż chiński, degażówki jednostronne, nożyczki teksturyzujące)
- oraz techniką effilage przy pomocy narzędzi nóż chiński, degażówki jednostronne.

 

 

Szkolenie zapewnia wprowadzenie w tajniki najnowszych trendów i technik, z uwzględnieniem różnic w zastosowanych narzędziach i uzyskanych efektach końcowych. Profesjonalistom daje to możliwość bycia bardziej świadomym i konkurencyjnym specjalistom w swojej dziedzinie.

Dzięki informacjom przekazywanym w trakcie szkolenia, uczestnik rozwija umiejętność samokształcenia się, lepiej rozumie pracę fryzjera, potrafi samodzielnie poradzić sobie z szybkim cięciem włosów z wykorzystaniem nowej techniki, szybkim zaprojektowaniem cięcia oraz wyeliminowaniem niechcianych efektów i form. Szkolenie daje możliwość uporządkowania swojej wiedzy z zakresu cięcia włosów nowymi metodami z użyciem nowych narzędzi profesjonalnych, projektowania oraz korekty niedoskonałości i deformacji, co w efekcie końcowym pozwala na kreatywne i skuteczne wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności do wykonania profesjonalnej usługi - na bardzo wysokim poziomie.

 

Harmonogram szkolenia dwudniowego uwzględnia wykład teoretyczny i ćwiczenia praktyczne – warsztaty, w trakcie których, każdy z uczestników trenuje na indywidualnym zestawie roboczym (dwie główki treningowe z naturalnego włosia 50-55cm dla każdego uczestnika oraz statyw stojący, które zapewnia organizator). Wykład teoretyczny obejmuje omówienie zasad i implementacji techniki Effilage oraz zastosowanie różnych narzędzi do cięć spersonalizowanych, które to w kolejnym etapie uczestnicy szkolenia ćwiczą i doskonalą swoje umiejętności na główkach treningowych. Każdy uczestnik pracuje przy użyciu swoich narzędzi: nożyczki, degażówki jednostronne, brzytwa, nóż chiński, szczotki, grzebienie, suszarka, klipsy.

 

Dzień I 

Rozpoczęcie szkolenia.
Przedstawienie trenera i uczestników.
Przedstawienie celów i agendy szkolenia.
Przyjęcie zasad aktywnego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Teoria:

  • omówienie techniki cięcia z uwzględnieniem aktualnych i nowych trendów przy implementacji Effilage
  • analiza i zaprojektowanie strzyżeń z techniką Effilage

 

Ćwiczenia praktyczne:

  • praca na główkach treningowych
  • dobór odpowiedniego rozwiązania dla uzyskania oczekiwanego efektu
  • wykonanie kilku cięć STEP BY STEP z użyciem techniki Efillage 

 

Dzień II

 

Teoria:

  • omówienie różnych profesjonalnych narzędzi do cięć spersonalizowanych
  • analiza i zaprojektowanie strzyżeń z zastosowaniem różnych narzędzi

 

Ćwiczenia praktyczne:

  • praca na główkach treningowych
  • dobór odpowiedniego rozwiązania dla uzyskania oczekiwanego efektu
  • wykonanie kilku cięć STEP BY STEP z użyciem różnych narzędzi

Zakończenie szkolenia. Podsumowanie. Wytyczenie obszarów do pracy po szkoleniu. Wręczenie dyplomów.

 

 

Dodatkowe informacje:

- na szkoleniu dla uczestników dostępna jest kawa, herbata, woda mineralna oraz poczęstunek w formie ciasteczek i owoców; w trakcie przerwy obiadowej jest serwowane drugie danie przez wynajętą firmę cateringową

- dla zapewnienia wysokiej jakości szkoleń - w trakcie szkolenia przeprowadzana jest ankieta oceniająca szkolenie oraz/lub test pre/post  

- każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymuje certyfikowany dyplom uczestnictwa w szoleniu ( dotyczy osób, których frekwencja na szkoleniu wynosi minimum 80% )

Termin szkolenia: 

9-10.02.2019 Cieszyn

16-17.02.2019 Żywiec

Cel szkolenia: 

Nabycie niezbędnej wiedzy i umiejętności do wykonywania profesjonalnych cięć z wykorzystaniem techniki Effilage oraz zróżnicowanych narzędzi do cięć spersonalizowanych.

Cele szczegółowe:

- uporządkowanie wiedzy z zakresu projektowania cięcia włosów techniką Effilage przy użyciu różnych narzędzi oraz przestrzennego projektowania fryzury

- nabycie praktycznych umiejętności z zakresu cięcia włosów techniką Effilage w procesie uczenia się poprzez warsztaty praktyczne z użyciem różnych narzędzi

- nabycie umiejętności pracy w przestrzeni włosów, mającej na celu rzeźbienie form oczekiwanych przy użyciu różnych narzędzi i techniki Effilage

- podążanie za nowymi i aktualnymi trendami i kolekcjami z wykorzystaniem Effilage

- rozwinięcie umiejętności samodzielnego radzenia sobie z projektowaniem i cięciem włosów klienta oraz wyeliminowaniem niechcianych efektów i form

- rozwinięcie umiejętność samokształcenia się, zrozumienie pracy fryzjera i posiadanie wiedzy potrzebnej do wykonania profesjonalnej usługi strzyżenia przy użyciu Efilage i narzędzi profesjonalnych do cięć spersonalizowanych na bardzo wysokim poziomie

Czas trwania: 

20 godzin

Dla kogo: 

Profesjonalni fryzjerzy, styliści włosów, chcący podnieść swoje kompetencje w zakresie strzyżeń techniką Effilage z użyciem różnych narzędzi fryzjerskich

Grupa: 

10-18 osób

Prowadzący szkolenie Katarzyna Dziechciarek

Zapisz się