Opis szkolenia: 

Szkolenie kierowane jest do fryzjerów, a także stylistów i wizażystów, chcących podnieść i rozszerzyć swoje kwalifikacje, dające możliwość współpracy z salonami fryzjerskimi i pracy z klientami w zakresie kolorymetrii i diagnostyki kolorystycznej przy użyciu profesjonalnych ram fryzjerskich oraz właściwego doboru fryzury przestrzennej do kształtu twarzy, co pozwala na nowoczesną i kompleksową obsługę klienta. Szkolenie prowadzone jest przez Panią Bernadetę Weber - kolorystkę, wizażystkę i stylistkę z wieloletnim doświadczeniem, współpracującą z wieloma salonami fryzjerskimi.

 

Panel zajęć warsztatowych opracowany specjalnie dla fryzjerów i fachowców współpracujących z fryzjerami, daje uczestnikom możliwość nabycia niezbędnej wiedzy i umiejętności do wykonywania profesjonalnych usług związanych z precyzyjnym i trafnym doborem planowanej koloryzacji włosów do klasy kolorystycznej indywidualnej osoby oraz właściwym doborem formy przestrzennej fryzury do kształtu twarzy. Wiedza, którą uczestnicy wyniosą ze szkolenia, pozwoli im świadomie proponować klientkom właściwy odcień, chromatyczność i poziom koloru włosów a także trafny i poparty odpowiednią wiedzą dobór fryzury do kształtu twarzy, co w obecnym okresie dużej konkurencji w branży, pozwoli na skuteczne wyróżnienie się salonu i proponowanych przez niego usług oraz na kompleksową obsługę klienta. W trakcie szkolenia zapewniamy wprowadzenie w tajniki stosowania najnowszych narzędzi do wizażu, dedykowanych do użytku w salonie fryzjerskim takich, jak profesjonalne wysokiej jakości ramy kolorystyczne, a przede wszystkim ramy fryzjerskie oraz paleta temperatury skóry.

 

Dzięki informacjom dotyczącym kolorymetrii, typów urody i kształtu twarzy przekazywanym w trakcie szkolenia, uczestnik rozwija umiejętność samokształcenia się, lepiej rozumie pracę fryzjera, potrafi samodzielnie poradzić sobie z doborem formy przestrzennej fryzury oraz pigmentów farby do klasy kolorystycznej włosów i cery klienta z wykorzystaniem nowych narzędzi i wiedzy. Dodatkowo szkolenie umożliwia nabycie umiejętności efektywnego działania i radzenia sobie z emocjami w konfrontacji z klientem w trakcie pracy podczas rozmowy z klientem o doborze koloru przy użyciu ram kolorystycznych i fryzjerskich. Szkolenie daje możliwość uporządkowania i rozszerzenia posiadanych informacji z zaawansowanego zakresu wiedzy, dotyczącej umiejętności doboru koloru i kształtu fryzury do indywidualnego typu urody klienta. Szkolenie obejmuje w pierwszym dniu wykład teoretyczny połączony z prezentacją na 2-4 modelkach (w zależności od liczebności grupy) i w drugim dniu ćwiczenia praktyczne – warsztaty. Szkolenie wśród dostępnych ofert wyróżnia się bogatym zapleczem technicznym i oferowanymi narzędziami dydaktycznymi, bowiem w trakcie warsztatów, każdy z uczestników w zależności od liczebności grupy, trenuje w zespole 2-3 osobowym na indywidualnym zestawie roboczym, który zapewnia organizator szkolenia. Są to profesjonalne wysokiej jakości ramy kolorystyczne, palety temperatury skóry oraz ramy fryzjerskie dedykowane typowo do pracy w salonach fryzjerskich, przenośne lustra z dedykowanym oświetleniem oraz dodatkowo stosowane do prezentacji przez trenera wysokiej klasy chusty kolorystyczne.

 

 
Dzień I 
Rozpoczęcie szkolenia.
Przedstawienie trenera i uczestników.
Przedstawienie celów i agendy szkolenia.
Przyjęcie zasad aktywnego uczestnictwa w szkoleniu.
 
Teoria i pokaz na modelkach:

  • teoria koloru i kolorymetria – odcień, walor chromatyczność
  • wstęp do analizy kolorystycznej
  • podział typów urody na cztery pory roku
  • podział typów urody na 12 typów urody i ich szczegółowe omówienie pod względem odcienia, waloru, chromatyczności
  • propozycje koloryzacji włosów dla poszczególnych typów kolorystycznych
  • kształt twarzy a indywidualny dobór formy przestrzennej fryzury

 

Dzień II
 
Warsztaty (praca w grupach 2-3 osobowych):

  • ćwiczenia w określaniu typów kolorystycznych z wykorzystaniem ram kolorystycznych oraz specjalnie wyselekcjonowanych chust
  • ćwiczenia z wykorzystaniem specjalnych ram fryzjerskich do propozycji koloryzacji włosów dla poszczególnych typów
  • ćwiczenia w indywidualnym doborze formy przestrzennej fryzury do kształtu twarzy

Zakończenie szkolenia. Podsumowanie. Wytyczenie obszarów do pracy po szkoleniu. Wręczenie dyplomów.
 
Dodatkowe informacje:
- na szkoleniu dla uczestników dostępna jest kawa, herbata, woda mineralna oraz poczęstunek w formie ciasteczek i owoców; w trakcie przerwy obiadowej jest serwowane drugie danie przez wynajętą firmę cateringową
- dla zapewnienia wysokiej jakości szkoleń - w trakcie szkolenia przeprowadzana jest ankieta oceniająca szkolenie oraz test pre/post  
- każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymuje certyfikowany dyplom uczestnictwa w szoleniu ( dotyczy osób, których frekwencja na szkoleniu wynosi minimum 80% )

 

Cena: 5 000 zł/os.

Termin szkolenia: 

w trakcie ustaleń

Cel szkolenia: 

Nabycie niezbędnej wiedzy i umiejętności do wykonywania profesjonalnych usług związanych z doborem koloryzacji i fryzury do indywidualnego typu urody.

Cele szczegółowe:

- uporządkowanie wiedzy w zakresie kolorymetrii
- rozwinięcie umiejętności rozpoznawania typów urody i doboru kształtu fryzury do danego typu oraz odpowiedniej pigmentacji kolorów przy zabiegu koloryzacji włosów
- nabycie umiejętności stosowania nowych narzędzi w salonie: ramy fryzjerskie i kolorystyczne, paleta temperatury skóry
- rozwinięcie umiejętności samokształcenia się, lepszego zrozumienia pracy fryzjera, umiejętność samodzielnego radzenia sobie z doborem formy przestrzennej fryzury oraz pigmentów farby do klasy kolorystycznej włosów i cery klienta z wykorzystaniem nowych narzędzi i wiedzy
- nabycie umiejętności efektywnego działania i radzenia sobie z emocjami w konfrontacji z klientem w trakcie pracy podczas rozmowy z klientem o doborze koloru przy użyciu ram kolorystycznych i fryzjerskich.

Czas trwania: 

2 dni, łącznie 17 godzin

Dla kogo: 

Szkolenie kierowane jest do fryzjerów oraz wizażystów, stylistów współpracujących z salonami fryzjerskimi

Grupa: 

do 6 osób

Prowadzący szkolenie Bernadeta Weber

Zapisz się