Opis szkolenia: 

Celem szkolenia jest poszerzenie umiejętności uczestników o nowoczesne strzyżenia damskie. Szkolenie ma na celu zapoznanie z najnowszymi trendami stosowanymi we fryzjerstwie . Szkolenie zapewnia poszerzenie kompetencji w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w: kreowania i doboru idealnego kształtu fryzury wykorzystując odpowiednie techniki strzyżeń i stylizacji dzięki geometrii cięcia - tworzenie form przestrzennych z włosów, analiza kształtu głowy wraz z omówienie możliwości korekty liniami cięcia kształtów niedoskonałych. W zakresie technik tworzenia kształtów fryzury strzyżeniem i stylizacją. Uczestnik po zakończonym szkoleniu będzie miał wiedzę i umiejętności, które ze swobodą będzie mógł wykorzystać w swojej codziennej pracy. W zakresie kompetencji społecznych uczestnik zyska pewność siebie oraz zrozumie znaczenie komunikacji z klientami, przez co zdobędzie zaufanie klientów i będzie budował z nimi trwałe relacje. Dodatkowo nabędzie umiejętności w zakresie udzielania profesjonalnych informacji klientowi na temat aktualnych trendów strzyżeń, doradztwa w zakresie doboru odpowiedniego strzyżenia.

 

Ramowy program usługi
1. Przywitanie, zapoznanie uczestników, przedstawienie etapów szkolenia.
2. Wprowadzenie w teorię
3. Prezentacja najnowszych trendów strzyżeń damskich
4. Pokaz instruktażowy i praca na główkach treningowych
5. Podsumowanie dnia pierwszego
4. Przywitanie, przedstawienie dalszych etapów szkolenia.
5. Pokaz instruktażowy i praca na główkach treningowych.
6. Podsumowanie i zakończenie szkolenia wraz z wręczeniem certyfikatów

 

Cele szczegółowe:

- nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu najnowszych trendów i technik w strzyżeniach
- nabycie wiedzy i umiejętności implementacji najnowszych kolekcji w swojej codziennej pracy
- nabycie wiedzy i umiejętności jak dopasować fryzurę do kształtu głowy oraz jak skorygować kształt
głowy odpowiednią techniką strzyżeń
- nabycie kompetencji społecznych w zakresie udzielania profesjonalnych informacji klientowi,
doradztwa w zakresie doboru odpowiedniego strzyżenia oraz zasady komunikacji interpersonalnej

 

Cena: 5 000 zł/os.

 

 

Termin szkolenia: 

w trakcie ustaleń

Cel szkolenia: 

Podniesienie kompetencji w zakresie strzyżeń damskich.

Czas trwania: 

2 dni - 18h

Dla kogo: 

Fryzjerzy, styliści włosów, właściciele salonów chcący podnieść swoje kompetencje w zakresie damskich strzyżeń .

Grupa: 

do 6 osób

Prowadzący szkolenie Beata Stokłosa-Lebiedzik

Zapisz się