Opis szkolenia: 

Biznesowy cel szkolenia zgodne z metodyką SMART: S (specific): Celem szczegółowym niniejszego szkolenia jest poszerzenie wiedzy i podniesienie umiejętności osób, prowadzących salon fryzjerski i wykonujących zawód fryzjera, w zakresie robienia profesjonalnej koloryzacji różnymi technikami w tym m.in. Sombre, Schatus w zgodzie z najnowszymi trendami 2020, w zgodzie z odpowiednim doborem koloru do struktury włosa, osobowości i typu urody klienta i dobraniem technik koloryzacji do oczekiwanego rezultatu na włosach. M (measurable): Mierzalność usługi wyraża się wprowadzeniem do oferty salonu fryzjerskiego 2 nowych rodzajów farbowania włosów. A (agreed): Celem uzgodnionym dla przedsiębiorstwa biorącego udział w szkoleniu jest wprowadzenie nowych technik koloryzacji włosów w zgodzie z trendami 2020, dla ich pracowników podniesienie kompetencji w wymienionym zakresie. Celem uzgodnionym usługi dla firmy szkoleniowej jest wzrost referencji w obrębie konkretnej grupy docelowej - mikroprzedsiębiorstw zajmujących się w usługami fryzjerskimi. R (realisticIC): Wprowadzenie nowych technik farbowania zgodnie z najnowszymi trendami 2020 obowiązującymi na rynku fryzjerskim oraz wzrost liczby klientów - realny cel usługi szkoleniowej. T (time relation): Termin osiągnięcia celu: do końca 2020 roku.

Cel edukacyjny szkolenia to podniesienie kompetencji w trzech kategoriach: wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne. Wiedza: Uczestnik po zakończeniu szkolenia nabędzie wiedzę w zakresie nowych technik koloryzacji m.in. Sombre, Schatus w zgodzie z najnowszymi trendami 2020, nabędzie wiedzę z zakresu doboru koloru farby i sposoby jej mieszania do osiągnięcia oczekiwanego rezultatu zgodnie z typem urody klienta i jego oczekiwaniami. Uczestnik pozna zasady higieny i zabezpieczenia klienta przed ubrudzeniem w trakcie pracy oraz nabędzie wiedzę z zakresu sposobów przygotowania włosów przed zabiegiem farbowania, a także zabezpieczenia skóry głowy przed działaniem składników chemicznych farby. Uczestnik po zakończeniu szkolenia nabędzie wiedzę z zakresu przygotowania niezbędnych narzędzi, materiałów do pracy podczas koloryzacji i kolejności ich użycia w zabiegu farbowania włosów oraz nabędzie wiedzę z zakresu technik nakładania farby na włosy, separacji włosów, nanoszenia farby na odrosty, w celu uzyskania profesjonalnego efektu koloryzacji. Umiejętności: Uczestnik po zakończeniu szkolenia nabędzie umiejętności w zakresie nowych technik koloryzacji m.in. Sombre, Schatus w zgodzie z najnowszymi trendami 2020, nabędzie umiejętności w zakresie odpowiedniego doboru koloru farby i sposoby jej mieszania do osiągnięcia oczekiwanego rezultatu zgodnie z typem urody klienta i jego oczekiwaniami. Uczestnik nabędzie umiejętności związane z zachowaniem higieny i zabezpieczeniem klienta przed ubrudzeniem w trakcie pracy oraz nabędzie umiejętności z zakresu sposobów przygotowania włosów przed zabiegiem farbowania, a także zabezpieczenia skóry głowy przed działaniem składników chemicznych farby. Uczestnik po zakończeniu szkolenia nabędzie umiejętności z zakresu przygotowania odpowiednich narzędzi, materiałów do pracy podczas koloryzacji i kolejności ich użycia w zabiegu farbowania włosów oraz nabędzie umiejętności z zakresu technik nakładania farby na włosy, separacji włosów, nanoszenia farby na odrosty, w celu uzyskania profesjonalnego efektu koloryzacji. Kompetencje społeczne: Uczestnik po zakończeniu szkolenia nabędzie kompetencji społecznych w zakresie udzielania klientowi profesjonalnych informacji na temat koloryzacji, doradztwa w zakresie doboru koloru i umiejętności wytłumaczenia całego procesu koloryzacji, dodatkowo kompetencji poprawiających jakość obsługi klienta i budowania relacji klientfryzjer. Uczestnik nabędzie kompetencji społecznych w zakresie umiejętności efektywnego działania i radzenia sobie z emocjami w konfrontacji z klientem w trakcie pracy związanej z przeprowadzaniem procesu koloryzacji. Szkolenie wyróżnia się wśród innych ofert bogatym zapleczem technicznym, profesjonalnym sprzętem i salą szkoleniową dedykowaną do pracy fryzjerów: myjnie fryzjerskie, lustra, fotele, także bogatym i szerokim planem tematycznym, wysokiej jakości indywidualnymi zestawami roboczymi do pracy w trakcie ćwiczeń ( dla każdego uczestnika przewidziane są główki treningowe oraz modelki wraz z niezbędną chemią fryzjerską do koloryzacji, pielęgnacji i stylizacji) oraz cenioną i doświadczoną kadrą prowadzącą szkolenie.

 

Dzień I

 

Rozpoczęcie szkolenia. Przedstawienie trenera i uczestników. Przedstawienie celów i agendy szkolenia. Przyjęcie zasad aktywnego uczestnictwa w szkoleniu.

Teoria przeplatana ćwiczeniami:

- omówienie technik koloryzacji sombre, Schatus i separacje z uwzględnieniem aktualnych i nowych trendów 2020

- analiza i zaprojektowanie koloryzacji

- praca na główkach treningowych dobór odpowiedniego rozwiązania dla uzyskania oczekiwanego efektu

- wykonanie koloryzacji STEP BY STEP

 

 

Dzień II

Teoria przeplatana ćwiczeniami:

- omówienie sposobu obsługi klienta pod kontem koloryzacji oraz higiena pracy fryzjera w trakcie koloryzacji

- zaprojektowanie kolejnych koloryzacji na modelkach trendy 2020

- praca na modelkach wykonanie koloryzacji STEP BY STEP

Zakończenie szkolenia. Podsumowanie. Wytyczenie obszarów do pracy po szkoleniu. Wręczenie dyplomów. W trakcie szkolenia każdego dnia przewidziane są 3 przerwy kawowe z poczęstunkiem oraz jedna przerwa obiadowa.

 

Dodatkowe informacje:

- na szkoleniu dla uczestników dostępna jest kawa, herbata, woda mineralna oraz poczęstunek w formie ciasteczek i owoców; w trakcie przerwy obiadowej jest serwowane drugie danie przez wynajętą firmę cateringową

- dla zapewnienia wysokiej jakości szkoleń - w trakcie szkolenia przeprowadzana jest ankieta oceniająca szkolenie oraz/lub test pre/post  

- każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymuje certyfikowany dyplom uczestnictwa w szoleniu ( dotyczy osób, których frekwencja na szkoleniu wynosi minimum 80% )

 

Cena: 5 000 zł/os.

Termin szkolenia: 

w trakcie ustaleń

Cel szkolenia: 

- nabycie niezbędnej wiedzy i umiejętności do wykonywania profesjonalnych koloryzacji z użyciem techniki Sombre, Schatus w zgodzie z trendami 2019
- osiągnięcie efektu poprawnego doboru koloru farby dla klientów i umiejętności doboru sposobu mieszania farby do osiągnięcia oczekiwanego rezultatu zgodnie z typem urody klienta i jego oczekiwaniami
- osiągnięcie efektu podniesienia kompetencji z zakresu stosowania wysokich standardów związanych z higieną i zabezpieczaniem klienta przed ubrudzeniem podczas wykonywania zabiegu koloryzacji
- nabycie umiejętności z zakresu sposobów przygotowania włosów przed zabiegiem farbowania, a także zabezpieczenia skóry głowy przed działaniem składników chemicznych farby
- nabycie umiejętności przygotowania odpowiednich narzędzi, materiałów do pracy podczas koloryzacji i kolejności ich użycia w zabiegu farbowania włosów
- nabycie umiejętności z zakresu technik nakładania farby na włosy, separacji włosów, nanoszenia farby na odrosty, w celu uzyskania profesjonalnego efektu koloryzacji
- nabycie umiejętności w zakresie udzielania klientowi profesjonalnych informacji na temat koloryzacji, doradztwa w zakresie doboru koloru i umiejętności wytłumaczenia całego procesu koloryzacji
- nabycie kompetencji poprawiających jakość obsługi klienta i budowania relacji klient-fryzjer oraz kompetencji społecznych w zakresie umiejętności efektywnego działania i radzenia sobie z emocjami w konfrontacji z klientem w trakcie pracy związanej z przeprowadzaniem procesu koloryzacji.

Czas trwania: 

2 dni, łącznie 17 godzin

Dla kogo: 

Osoby pracujące w zawodzie fryzjera, w salonach fryzjerskich, fryzjersko-kosmetycznych, chcący podnieść swoje kwalifikacje w zakresie koloryzacji.

Grupa: 

do 6 osób

Prowadzący szkolenie Szymon Biolik

Zapisz się