Opis szkolenia: 

Szkolenie kierowane jest do osób mających wiedzę i doświadczenie z zakresu fryzjerstwa, chcących podnieść i rozwinąć swoje kompetencje w obrębie cięć, czesania i kreowania koków i upięć zgodnie z obowiązującymi nowymi trendami i kolekcjami.

 

Szkolenie prowadzone przez Mistrza Fryzjerstwa Panią Katarzynę Dziechciarek, daje uczestnikom możliwość nabycia niezbędnej wiedzy i umiejętności do wykonywania profesjonalnych koków i upięć oraz modnych cięć w bardzo prostej formie. Dzięki informacjom przekazywanym w trakcie szkolenia, uczestnik rozwija umiejętność samokształcenia się, potrafi samodzielnie poradzić sobie z upinaniem i kreowaniem koków, robieniem cięć, ich szybkim zaprojektowaniem zgodnie z wymaganiami klienta i możliwościami technicznymi, uwzględniającymi długość, rodzaj i stan włosów. Szkolenie daje także możliwość poznania zasad poprawnego wykonania usługi cięcia włosów oraz stylizacji okazyjnych włosów, co w efekcie końcowym pozwala na kreatywne i skuteczne wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności do wykonania profesjonalnej usługi - na bardzo wysokim poziomie.

 

Szkolenie obejmuje wykład teoretyczny i ćwiczenia praktyczne – warsztaty, w trakcie których, każdy z uczestników trenuje na indywidualnym zestawie roboczym (główka treningowa z naturalnego włosia 50-55cm oraz statyw stojący, wsuwki, kokówki, wypełniacze do koków, które zapewnia organizator). Wykład teoretyczny w pierwszym dniu obejmuje omówienie zasad i technik pięciu rodzajów upięć, a w dniu drugim zasad i technik 5-6 -ciu rodzajów cięć (w zależności od tempa pracy grupy), które następnie są wykonywane podczas ćwiczeń na główkach treningowych. Każdy uczestnik pracuje przy użyciu swoich nożyczek, szczotek, grzebieni, klipsów i suszarki.

 

 

Dzień I

 

Rozpoczęcie szkolenia.
Przedstawienie trenera i uczestników.
Przedstawienie celów i agendy szkolenia.
Przyjęcie zasad aktywnego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Teoria - omówienie:

  • rodzaje uczesań
  • dobór personalny odpowiedniej formy uczesania do preferencji klienta, okazji okolicznościowej i do kreacji klienta
  • analiza i zaprojektowanie upięcia zgodnie obowiązującymi trendami

Przerwa obiadowa

Ćwiczenia praktyczne:

  • praca na główkach treningowych
  • dobór odpowiedniego rozwiązania dla uzyskania oczekiwanego efektu
  • wykonanie upięć STEP BY STEP

Zakończenie szkolenia. Podsumowanie. Wytyczenie obszarów do pracy po szkoleniu.

 

Dzień II

 

Rozpoczęcie szkolenia.
Przedstawienie celów i agendy szkolenia.
Przyjęcie zasad aktywnego uczestnictwa w szkoleniu.

Teoria omówienie:

  • budowy ciała kształtów twarzy deformacji czaszki
  • analiza i zaprojektowanie strzyżenia

Przerwa obiadowa

Ćwiczenia praktyczne:

praca na główkach treningowych dobór odpowiedniego rozwiązania dla uzyskania oczekiwanego efektu
wykonanie cięć (od 3-5 w zależności od tempa pracy grupy) STEP BY STEP

Zakończenie szkolenia. Podsumowanie. Wytyczenie obszarów do pracy po szkoleniu. Rozdanie dyplomów.

 

Dodatkowe informacje:

- na szkoleniu dla uczestników dostępna jest kawa, herbata, woda mineralna oraz poczęstunek w formie ciasteczek i owoców; w trakcie przerwy obiadowej jest serwowane drugie danie przez wynajętą firmę cateringową

- dla zapewnienia wysokiej jakości szkoleń - w trakcie szkolenia przeprowadzany jest ankieta oceniająca szkolenie oraz/lub test pre/post  

- każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymuje dyplom uczestnictwa w szoleniu ( dotyczy osób, których frekwencja na szkoleniu wynosi minimum 80% )

 

Termin szkolenia: 

12-13.01.2019 Cieszyn

Cel szkolenia: 

Nabycie niezbędnej wiedzy i umiejętności do wykonywania profesjonalnych upięć i koków w bardzo prostej formie zgodnie z obowiązującymi trendami.

Cele szczegółowe:

- uporządkowanie wiedzy z zakresu podstaw upinania włosów, projektowania oraz doboru fryzury
- rozwinięcie umiejętności samodzielnego radzenia sobie z upięciem włosów i szybkim projektowaniem
- rozwinięcie umiejętności samokształcenia się, zrozumienie pracy fryzjera i posiadnie wiedzy potrzebnej do wykonania profesjonalnej usługi strzyżenia na bardzo wysokim poziomie
- nabycie praktycznych umiejętności z zakresu upinania koków

Czas trwania: 

18 godzin

Dla kogo: 

Osoby posiadające podstawowe umiejętności z zakresu fryzjerstwa, chcące podnieść swoje kwalifikacje w obrębie czesania i kreowania upięć i koków

Grupa: 

10-15 osób

Prowadzący szkolenie Katarzyna Dziechciarek
Prowadzący szkolenie Szymon Biolik

Zapisz się