Opis szkolenia: 

Szkolenie pozwala zdobyć niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu budowy kół rowerowych zarówno z podstawowej półki cenowej, jak i tej profesjonalnej, dedykowanej zawodowcom wraz z poznaniem technik zaplotu kół oraz ich późniejszym serwisem eksploatacyjnym. Szkolenie obejmuje wykład teoretyczny i ćwiczenia praktyczne – warsztaty, w trakcie których, każdy z uczestników trenuje na indywidualnym zestawie roboczym ( do wyboru koła podstawowe i profesjonalne; narzędzia; tensometr i inne), który zapewnia organizator szkolenia. Dzięki bogatemu programowi, każdy uczestnik będzie mógł poszerzyć swój warsztat pracy o profesjonalne doradztwo w zakresie ogólnej oraz indywidualnej budowy i eksploatacji kół rowerowych.

 

Szkolnie prowadzone jest przez pomysłodawcę i współzałożyciela firmy No Limited, specjalizującej się od wielu lat w budowaniu kół rowerowych oraz zespołu dwóch serwisantów z kilkudziesięciuletnim doświadczeniem praktycznym w tym zakresie. Zastosowana forma szkolenia, łącząca wykład teoretyczny z warsztatami, zapewni każdemu uczestnikowi szkolenia bardziej świadomą i efektywną pracę oraz możliwość pracy z większym gronem klientów.

 

Szkolenie skierowane jest do serwisantów sklepów rowerowych, salonów rowerowych, wypożyczalni rowerowych oraz do samych serwisów rowerowych.

 

Cele szczegółowe:
-dostarczenie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu budowy i serwisu kół rowerowych poprzez wykłady oraz warsztaty praktyczne
- rozwinięcie umiejętności obsługi serwisowej kół rowerowych i stosowanych w serwisie profesjonalnym technik serwisowych takich jak m.in.: centrowanie wstępne, odprężanie, centrowanie 90%, równomierny naciąg – praca z tensometrem
- nabycie wiedzy dającej umiejętność szybszej diagnozy i obsługi serwisowej kół rowerowych poprzez wykład teoretyczny i ćwiczenia praktyczne

 

 

Dzień I

Teoria:

 • ilość szprych w kole a waga użytkownika – dobór komponentów
 • kalibracja centrownicy
 • dobór szprych do wagi użytkownika
 • dobór długości szprych
 • dobór nypli
 • systemy zaplotów

 

Ćwiczenia:

 • indywidualne ćwiczenia z nabytej wiedzy teoretycznej – pod nadzorem kadry serwisowej

Teoria - kontynuacja:

 • siła naciągu szprych a wytrzymałość koła
 • praca z tensometrem – jednostki miary, kalibracja tensometru, dobór odpowiedniego tensometru, równomierny naciąg
 • centryczność koła
 • osiowość koła
 • korygowanie odchyleń bocznych oraz bicia góra-dół
 • kiedy możliwe jest uzyskanie jednakowego naciągu z prawej i lewej strony?

 

 

Dzień II

Teoria:

 • dobór ciśnienia w oponie, a zastosowana obręcz
 • powierzchnie hamujące obręczy
 • wpływ klocków hamulcowych na zużycie obręczy karbonowej
 • słabe/mocne strony obręczy karbonowych
 • dobór obręczy szytka/opona – za/przeciw
 • rodzaje obręczy w pełni karbonowych – rodzaje karbonu, technologie procesu produkcyjnego

 

Ćwiczenia:

 • centrowanie wstępne
 • odprężanie
 • centrowanie 90%
 • równomierny naciąg – praca z tensometrem

 

Teoria połączona z ćwiczeniami: Uszczelnienie kół MTB i Szosowych - praca na produktach marki Trezado

 • dobór szerokości taśmy do danej obręczy
 • prezentacja w jaki sposób naklejać taśmę na obręcz
 • zalewanie opon mleczkiem uszczelniającym
 • pierwsze pompowanie opony po założeniu na obręcz

 

Porady praktyczne:

 • serwis kół karbonowych i stopnie zużycia obręczy
 • korekta naciągu
 • budowa kół do rowerów e-bike
 • najczęstsze błędy przy serwisie kół rowerowych
 • odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące budowy, serwisu i obsługi kół rowerowych

 

Dodatkowe informacje:

- na szkoleniu dla uczestników dostępna jest kawa, herbata, woda mineralna oraz poczęstunek w formie ciasteczek i owoców; w trakcie przerwy obiadowej jest serwowane drugie danie przez wynajętą firmę cateringową

- dla zapewnienia wysokiej jakości szkoleń - w trakcie szkolenia przeprowadzany jest ankieta oceniająca szkolenie oraz/lub test pre/post  

- każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymuje dyplom uczestnictwa w szoleniu ( dotyczy osób, których frekwencja na szkoleniu wynosi minimum 80% )

 Cena: 5 350,00 zł/os

W celu uzyskania informacji o dofinansowaniu ze środków unijnych na szkolenie prosimy o kontakt z z koordynatorem szkolenia: tel. 504 028 332

 

 

 Nasze szkolenie oczami uczestnika ( Przemysław Adamek właściciel firmy Sklep Sportowy Bikes Or Blades ):

 

https://velonews.pl/posts/6009-podsumowanie-szkolenia-z-tematyki-zaplotu...

 

Termin szkolenia: 

30-31.03.2019  Żywiec

Cel szkolenia: 

- zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu budowy i profesjonalnego serwisu kół rowerowych

- poznanie w teorii i praktyce różnych technik serwisowania kół rowerowych

 

Czas trwania: 

2 dni, łącznie 20 godzin

Dla kogo: 

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w  salonach, wypożyczalniach i serwisach rowerowych, do osób prowadzących portale lub blogi o tematyce rowerowej, mechaników rowerowych oraz wszystkich tych, którzy chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie profesjonalnego serwisowania kół rowerowych i chcących poszerzyć swoją znajomość i wiedzę z zakresu ich budowy.

Grupa: 

8-15 osób

Prowadzący szkolenie Damian Demkowicz

Zapisz się