Opis szkolenia: 

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w salonach, wypożyczalniach i serwisach rowerowych, do osób prowadzących portale lub blogi o tematyce rowerowej, mechaników rowerowych oraz wszystkich tych, którzy chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie profesjonalnego serwisowania kół rowerowych i chcących poszerzyć swoją znajomość i wiedzę z zakresu ich budowy.

Celem szkolenia jest nabycie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu budowy kół rowerowych zarówno z podstawowej półki cenowej, jak i tej profesjonalnej, dedykowanej zawodowcom wraz z poznaniem technik zaplotu kół oraz ich późniejszym serwisowaniem (cetrowanie wstępne, odprężanie, centrowanie 90%, równomierny naciąg). Szkolenie obejmuje wykład teoretyczny przeplatany ćwiczeniami praktycznymi – warsztaty, w trakcie których, każdy z uczestników trenuje na indywidualnym zestawie roboczym ( do wyboru koła podstawowe i profesjonalne; narzędzia; nyple; tensometr i inne), który zapewnia organizator szkolenia. Dzięki bogatemu programowi, każdy uczestnik będzie mógł poszerzyć swój warsztat pracy o profesjonalne doradztwo w zakresie ogólnej oraz indywidualnej budowy i eksploatacji kół rowerowych.

Szkolenie prowadzone jest przez Damiana Demkowicza - serwisanta z długoletnim stażem i ogromnym doświadczeniem praktycznym w serwisowaniu i budowaniu kół rowerowych. Cały panel warsztatów wspiera dwóch serwisantów asystujących tak, aby każdy z uczestników szkolenia miał możliwość indywidualnego wsparcia. Zastosowana forma szkolenia, łącząca wykład teoretyczny z warsztatami, zapewni każdemu uczestnikowi szkolenia bardziej świadomą i efektywną pracę oraz możliwość pracy z większym gronem klientów, co pozwoli na skuteczne wyróżnienie się firmy na rynku oraz na kompleksową obsługę klienta. W trakcie szkolenia zapewniamy wprowadzenie w tajniki stosowania różnych narzędzi do serwisowania kół. Dzięki informacjom dotyczącym różnych technik serwisowania przekazywanym w trakcie szkolenia, uczestnik rozwija umiejętność samokształcenia się, lepiej rozumie pracę związaną z serwisowaniem kół rowerowych z różnej półki cenowej i jakościowej, potrafi samodzielnie poradzić sobie z doborem odpowiednich narzędzi i technik serwisowania kół z wykorzystaniem nowych umiejętności i wiedzy. Dodatkowo szkolenie umożliwia nabycie umiejętności efektywnego działania i radzenia sobie z emocjami w konfrontacji z klientem w trakcie pracy.

Szkolenie wśród dostępnych ofert wyróżnia się bogatym zapleczem technicznym i oferowanymi narzędziami dydaktycznymi. W trakcie warsztatów, każdy z uczestników trenuje na indywidualnym zestawie roboczym, który zapewnia organizator szkolenia.

 

Cele szczegółowe:

- uporządkowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie budowy i serwisowania kół rowerowych

- nabycie umiejętności obsługi serwisowej kół rowerowych

- poznanie technik serwisowania kół rowerowych stosowanych w serwisie profesjonalnym takich jak : cetrowanie wstępne, odprężanie, centrowanie 90%, równomierny naciąg

- nabycie umiejętności pracy z tensometrem - nabycie wiedzy dającej umiejętność szybszej diagnozy i obsługi serwisowej kół rowerowych

- rozwinięcie umiejętności samokształcenia się, lepszego zrozumienia pracy serwisanta rowerowego, umiejętność samodzielnego radzenia sobie z doborem odpowiednich technik i narzędzi do profesjonalnego serwisowania kół z wykorzystaniem poznanych narzędzi , wiedzy i technik

- nabycie umiejętności efektywnego działania i radzenia sobie z emocjami w konfrontacji z klientem w trakcie pracy serwisanta rowerowego

 

 

Dzień I

Teoria przeplatana z warsztatami:

 •  ilość szprych w kole a waga użytkownika - dobór komponentów
 •  kalibracja centrownicy
 •  dobór szprych do wagi użytkownika, dobór długości szprych i nypli
 •  systemy zaplotów
 •  siła naciągu szprych a wytrzymałość koła
 •  praca z tensometrem – jednostki miary, kalibracja tensometru, dobór odpowiedniego tensometru, równomierny naciąg
 •  centryczność i osiowość koła
 •  korygowanie odchyleń bocznych oraz bicia góra-dół
 •  kiedy możliwe jest uzyskanie jednakowego naciągu z prawej i lewej strony?

 

Dzień II

Teoria przeplatana warsztatami:

 • dobór ciśnienia w oponie, a zastosowana obręcz
 • powierzchnie hamujące obręczy
 • wpływ klocków hamulcowych na zużycie obręczy karbonowej
 • słabe/mocne strony obręczy karbonowych
 • dobór obręczy szytka/opona – za/przeciw
 • rodzaje obręczy w pełni karbonowych – rodzaje karbonu, technologie procesu produkcyjnego
 • centrowanie wstępne, odpręzanie, centrowanie 90%
 • równomierny naciąg - praca z tensometrem

 

 Porady praktyczne:

 • serwis kół karbonowych i stopnie zużycia obręczy
 • korekta naciągu
 • budowa kół do rowerów e-bike
 • najczęstsze błędy przy serwisie kół rowerowych
 • odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące budowy, serwisu i obsługi kół rowerowych

 

Dodatkowe informacje:

- na szkoleniu dla uczestników dostępna jest kawa, herbata, woda mineralna oraz poczęstunek w formie ciasteczek i owoców; w trakcie przerwy obiadowej jest serwowane drugie danie przez wynajętą firmę cateringową

- dla zapewnienia wysokiej jakości szkoleń - w trakcie szkolenia przeprowadzany jest ankieta oceniająca szkolenie oraz test pre/post  

- każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymuje dyplom uczestnictwa w szoleniu ( dotyczy osób, których frekwencja na szkoleniu wynosi minimum 80% )

 

Cena: 5 999 zł/os.

 

W celu uzyskania informacji o dofinansowaniu ze środków unijnych na szkolenie prosimy o kontakt z z koordynatorem szkolenia: tel. 504 028 332

 

 

 Nasze szkolenie oczami uczestnika ( Przemysław Adamek właściciel firmy Sklep Sportowy Bikes Or Blades ):

 

https://velonews.pl/posts/6009-podsumowanie-szkolenia-z-tematyki-zaplotu...

.

Termin szkolenia: 

 terminy 2023 w trakcie ustaleń

Cel szkolenia: 

Nabycie niezbędnej wiedzy z zakresu budowy kół rowerowych i umiejętności do wykonywania profesjonalnych usług związanych z serwisowaniem kół rowerowych. 

Czas trwania: 

2 dni, łącznie 20 godzin

Dla kogo: 

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w salonach, wypożyczalniach i serwisach rowerowych, do osób prowadzących portale lub blogi o tematyce rowerowej, mechaników rowerowych oraz wszystkich tych, którzy chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie profesjonalnego serwisowania kół rowerowych i chcących poszerzyć swoją znajomość i wiedzę z zakresu ich budowy.

Grupa: 

do 6 osób

Prowadzący szkolenie Damian Demkowicz

Zapisz się