Administratorem Twoich danych osobowych jest Bioveda Ewelina Zoń, Folwark 21/25, 34-300 Żywiec, NIP 5492177349 z którym Użytkownicy mogą się kontaktować pod adresem mailowym: biuro@bioveda.pl lub telefonicznie 519-384-998.

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/679) („RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO.

Zobowiązujemy się do właściwego postępowania w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ochrony Twoich danych osobowych.  Dlatego opracowaliśmy niniejszą politykę prywatności  („Polityka”), która:

 • określa rodzaje danych osobowych, które gromadzimy;
 • wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
 • wyjaśnia, kiedy i dlaczego będziemy dzielić się danymi osobowymi z innymi organizacjami; oraz
 • wyjaśnia prawa i możliwości wyboru, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe

Ta polityka znajduje zastosowanie, jeżeli korzystasz z naszych usług (zwanych w tej Polityce „naszymi Usługami”), przez co należy rozumieć:

 • zadawanie pytań poprzez formularz kontaktowy;
 • wysyłanie zapytań poprzez mail firmowy na stronie www.bioveda.pl
 • wysyłanie formularza zgłoszeniowego do udziału w szkoleniu oraz udział w szkoleniach organizowanych przez naszą firmę

Niniejsza Polityka obowiązuje również w przypadku, gdy kontaktujesz się z nami lub to my kontaktujemy się z Tobą odnośnie naszych Usług w formie telefonicznej.

Niektóre inne części naszej działalności mogą potrzebować gromadzić i wykorzystywać dane osobowe w celu dostarczania Ci swoich produktów lub świadczenia Ci usług, jak również dla pewnych innych celów. Posiadają one własne polityki prywatności, które wyjaśniają, w jaki sposób Twoje dane osobowe są wykorzystywane podczas interakcji z Tobą lub gdy korzystasz z ich produktów lub usług.

Nasze Strony Internetowe mogą zawierać linki do innych stron internetowych prowadzonych przez inne organizacje, które posiadają swoje własne polityki prywatności. Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na takich stronach internetowych prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem oraz polityką prywatności tam zamieszczonymi, gdyż nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za strony internetowe innych organizacji.

Dane, które możemy gromadzić:

 • w przypadku kontaktu poprzez formularz kontaktowy: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres mail, numer telefonu
 • w przypadku bezpośredniego kontaktu poprzez podany na stronie adres mailowy: adres mailowy nadawcy oraz nazwa (imię, nazwisko, nazwa firmy)
 • w przypadku uczestnictwa w kursie: imię, nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, nip, regon w szczególnych przypadkach data urodzenia, adres e-mail, adres firmy zgłaszającej uczestnika na szkolenie

Gdy kontaktujesz się z nami lub to my kontaktujemy się z Tobą odnośnie naszych Usług lub bierzesz udział w ankietach lub recenzjach na temat naszych Usług, możemy zbierać:

 • anonimowe ankiety na temat naszych usług
 • jawne ankiety posiadające imię i nazwisko uczestnika szkolenia - mające na celu polepszenie świadczenia usług

Gdy bierzesz udział w szkoleniu:

 • Twoje imię oraz stanowisko/wykonywany zawód może być przekazane Trenerowi
 • Twój wizerunek (zdjęcie, nagrania) mogą być użyte w działaniach marketingowych firmy – publikowany wizerunek może zostać opublikowany jako szczegół większej całości, natomiast w przypadku zdjęcia portretowego Twojej osoby zostaniesz poproszony o zgodę na publikację

Dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe:

 • Udostępniania Ci naszych usług – zarządzanie Twoimi danymi w celu realizacji szkoleń, co jest niezbędne do wykonania zlecenia / wywiązania się z umowy
 • Pomoc w rozwijaniu i ulepszaniu świadczonych przez nas usług  - w tym celu wykorzystujemy dane osobowe do prowadzenia badań rynkowych oraz wewnętrznych mających na celu podnoszenie standardu świadczonych usług
 • Kontaktowanie się z Tobą, na przykład telefonicznie, pocztą elektroniczną, listownie lub odpowiadając na Twoje posty w mediach społecznościowych, które zostały do nas skierowane, w kwestiach dotyczących naszych Usług, co ma na celu kompleksową i w najwyższym standardzie obsługę klienta
 • Zapraszanie Cię do udziału w ankietach, recenzjach i innych działaniach związanych z badaniem rynku, a także do zarządzania tymi ankietami i recenzjami. Ma to na celu ciągłe podnoszenie świadczonych usług, przed przystąpieniem do takiej ankiety zostaniesz poproszony o zgodę na udział.
 • Rozpatrywanie reklamacji, roszczeń prawnych lub sporów z udziałem Ciebie lub nas, ma to uzasadnienie gdy jesteś nie zadowolony z wykonanej przez nas usługi.

Powyżej wskazane przypadki, opierają się na naszym „prawnie uzasadnionym interesie Administratora”, czyli mające na celu wywiązanie się z umów, świadczenie usług na najwyższym poziomie oraz podnoszenie poziomu świadczenia usług.

 

Możemy udostępniać dane osobowe innym organizacjom w następujących okolicznościach:

 • jeżeli prawo lub władza publiczna określa, że musimy udostępniać dane osobowe lub dla celów wymiaru sprawiedliwości;
 • jeżeli musimy udostępniać dane osobowe w celu ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw (obejmuje to udostępnianie danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania oszustwom);
 • w przypadku restrukturyzacji, sprzedaży lub przeniesienia własności przedsiębiorstwa (lub jego części). Na przykład w związku z przejęciem lub fuzją.

Dane chronimy w następujący sposób:

 • Używamy zabezpieczeń komputerowych, oprogramowanie antywirusowe i szyfrowanie danych.
 • Chronimy bezpieczeństwo Twoich danych podczas ich przesyłania, szyfrując je przy użyciu warstwy Secure Sockets Layer (SSL).

Jakkolwiek, stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych, pamiętaj jednak, że nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych nam przez Ciebie za pośrednictwem Internetu.

 

Nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne, przy czym to jak długi jest ten czas przechowywania danych, zależy od kilku czynników, w szczególności tego:

 • Dlaczego przede wszystkim je zgromadziliśmy;
 • Jak dawno temu to nastąpiło;
 • Czy istnieją prawne/regulacyjne powody, dla których powinniśmy je przechowywać;
 • Czy potrzebujemy ich, aby chronić Ciebie czy nas.

 

Masz prawo wglądu, aktualizacji oraz usunięcia swoich danych osobowych przechowywanych przez nas.  Nazywa się to wnioskiem o dostęp do danych i udzielenie informacji. Aby otrzymać informację o Twoich danych osobowych, które posiadamy lub kopię tych danych, prosimy o kontakt email na adres biuro@bioveda.pl