Opis szkolenia: 

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w salonach, wypożyczalniach i serwisach rowerowych, sprzedawców oraz serwisantów, do osób prowadzących portale lub blogi o tematyce rowerowej, mechaników rowerowych oraz wszystkich tych, którzy chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie profesjonalnego serwisowania rowerów przy użuciu narzędzia diagnostycznego Besst Tool oraz chcących poszerzyć swoją znajomość i wiedzę w wymienionym zakresie.

Celem szkolenia jest nabycie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi narzędzia diagnostycznego Besst Tool stosowanego w serwisie rowerowym. Szkolenie obejmuje wykład teoretyczny przeplatany ćwiczeniami praktycznymi – warsztaty, w trakcie których, każdy z uczestników trenuje na indywidualnym zestawie roboczym, który zapewnia organizator szkolenia. Dzięki bogatemu programowi, każdy uczestnik będzie mógł poszerzyć swój warsztat pracy o profesjonalne doradztwo w zakresie profesjonalnej obsługi klienta przy użyciu narzędzia diagnostycznego Besst Tool.

Szkolenie prowadzone jest przez serwisanta z długoletnim stażem i ogromnym doświadczeniem praktycznym w serwisowaniu rowerów. Cały panel warsztatów ułożony jest tak, aby każdy z uczestników szkolenia miał możliwość indywidualnego wsparcia. Zastosowana forma szkolenia, łącząca wykład teoretyczny z warsztatami, zapewni każdemu uczestnikowi szkolenia bardziej świadomą i efektywną pracę oraz możliwość pracy z większym gronem klientów, co pozwoli na skuteczne wyróżnienie się firmy na rynku oraz na kompleksową obsługę klienta. W trakcie szkolenia zapewniamy wprowadzenie w tajniki stosowania narzędzia diagnostycznego. Dzięki informacjom dotyczącym różnych technik serwisowania przekazywanym w trakcie szkolenia, uczestnik rozwija umiejętność samokształcenia się, lepiej rozumie pracę związaną z serwisowaniem kół rowerowych z różnej półki cenowej i jakościowej, potrafi samodzielnie poradzić sobie z doborem odpowiednich narzędzi i technik serwisowania rowerów z wykorzystaniem nowych umiejętności i wiedzy. Dodatkowo szkolenie umożliwia nabycie umiejętności efektywnego działania i radzenia sobie z emocjami w konfrontacji z klientem w trakcie pracy.

Szkolenie wśród dostępnych ofert wyróżnia się bogatym zapleczem technicznym i oferowanymi narzędziami dydaktycznymi. W trakcie warsztatów, każdy z uczestników trenuje na indywidualnym zestawie roboczym, który zapewnia organizator szkolenia.

 

Cele szczegółowe:

- uporządkowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie budowy i serwisowania systemów elektrycznych na przykładzie firmy Bafang

- nabycie umiejętności pracy z urządzeniem diagnostycznym Besst Tool

- nabycie wiedzy dającej umiejętność szybszej diagnozy i obsługi serwisowej systemów rowerów elektrycznych wraz z założeniem konta i dostępu do aplikacji

- rozwinięcie umiejętności samokształcenia się, lepszego zrozumienia pracy serwisanta rowerowego, umiejętność samodzielnego radzenia sobie z doborem odpowiednich technik i narzędzi do profesjonalnego serwisowania systemów na przykładzie firmy Bafang z wykorzystaniem poznanych narzędzi , wiedzy i technik

- nabycie umiejętności efektywnego działania i radzenia sobie z emocjami w konfrontacji z klientem w trakcie pracy serwisanta rowerowego

 

 

Dzień I

Teoria przeplatana warsztatami:

 •  wprowadzenie
 •  historia i filozofia firmy
 •  różnice pomiędzy protokołami CAN/UART
 •  dekodowanie oznaczeń na częściach
 •  urządzenie diagnostyczne Besst Tool (obsługa aplikacji / odczyty parametrów / diagnoza systemów / aktualizacje komponentów)

 

Dzień II

Teoria przeplatana warsztatami:

 • informacje serwisowe
 • kody błędów
 • rozwiązywanie najczęstrzych problemów
 • zasady gwarancji producenta
 • dostęp do części zamiennych
 • naprawa i serwis 1-2 modeli silników centralnych (w zależności od stopnia zaawansowania grupy) 
 • odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące budowy, serwisu i obsługi urządzenia diagnosycznego

 

Dodatkowe informacje:

- na szkoleniu dla uczestników dostępna jest kawa, herbata, woda mineralna oraz poczęstunek w formie ciasteczek i owoców; w trakcie przerwy obiadowej jest serwowane drugie danie przez wynajętą firmę cateringową

- dla zapewnienia wysokiej jakości szkoleń - w trakcie szkolenia przeprowadzana jest ankieta oceniająca szkolenie oraz test pre/post  

- każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymuje dyplom uczestnictwa w szoleniu ( dotyczy osób, których frekwencja na szkoleniu wynosi minimum 80% )

 

 

 

W celu uzyskania informacji o dofinansowaniu ze środków unijnych lub publicznych na szkolenie prosimy o kontakt z z koordynatorem szkolenia: tel. 519384998 

Termin szkolenia: 

do ustalenia z klientem

Cel szkolenia: 

Nabycie niezbędnej wiedzy z zakresu budowy systemów wspomagania elektrycznego firmy Bafang, stosowania narzędzia diagnostycznego Besst Tool i umiejętności do wykonywania profesjonalnych usług związanych z serwisowaniem rowerów przy użyciu wskazanego narzędzia diagnostycznego.

Czas trwania: 

20h

Dla kogo: 

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w salonach, wypożyczalniach i serwisach rowerowych, sprzedawców i serwisantów, do osób prowadzących portale lub blogi o tematyce rowerowej, mechaników rowerowych oraz wszystkich tych, którzy chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie profesjonalnego serwisowania rowerów i chcących poszerzyć swoją znajomość i wiedzę z zakresu stosowania narzędzia diagnostycznego Besst Tool.

Grupa: 

5-8 osób

Prowadzący szkolenie Zbigniew Adamczyk

Zapisz się