Opis szkolenia: 

Szkolenie kierowane jest do osób mających co najmniej podstawową wiedzę z zakresu fryzjerstwa, chcących podnieść i rozwinąć swoje kwalifikacje z zakresu technik cięć i strzyżeń włosów. 

 

Szkolenie prowadzone przez Mistrza Fryzjerstwa Panią Katarzynę Dziechciarek, daje uczestnikom możliwość nabycia niezbędnej wiedzy i umiejętności do wykonywania profesjonalnych cięć w bardzo prostej formie. Dzięki informacjom przekazywanym w trakcie szkolenia, uczestnik rozwija umiejętność samokształcenia się, lepiej rozumie pracę fryzjera, potrafi samodzielnie poradzić sobie z cięciem włosów, szybkim zaprojektowaniem cięcia oraz wyeliminowaniem niechcianych efektów i form. Szkolenie daje możliwość uporządkowania swojej wiedzy  z zakresu podstaw cięcia włosów, projektowania oraz korekty niedoskonałości i deformacji, co w efekcie końcowym pozwala na kreatywne i skuteczne wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności do wykonania profesjonalnej usługi - na bardzo wysokim poziomie.

 

Szkolenie obejmuje wykład teoretyczny i ćwiczenia praktyczne – warsztaty, w trakcie których, każdy z uczestników trenuje na indywidualnym zestawie roboczym (główka treningowa z naturalnego włosia 50-55cm oraz statyw stojący, które zapewnia organizator). Wykład teoretyczny obejmuje omówienie zasad i technik pięciu rodzajów cięć, które następnie są wykonywane podczas ćwiczeń na główkach treningowych. Każdy uczestnik pracuje przy użyciu swoich nożyczek, szczotek do modelowania, grzebieni, suszarki i klipsów. 

 

Dzień I

Rozpoczęcie szkolenia.
Przedstawienie trenera i uczestników.
Przedstawienie celów i agendy szkolenia.
Przyjęcie zasad aktywnego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Teoria omówienie:

  • budowy ciała
  • kształtów twarzy 
  • deformacji czaszki
  • analiza i zaprojektowanie strzyżenia

 

Ćwiczenia praktyczne:

  • praca na główkach treningowych
  • dobór odpowiedniego rozwiązania dla uzyskania oczekiwanego efektu
  • wykonanie cięcia STEP BY STEP

Zakończenie szkolenia. Podsumowanie. Wytyczenie obszarów do pracy po szkoleniu. 

 

Dodatkowe informacje:

- na szkoleniu dla uczestników dostępna jest kawa, herbata, woda mineralna oraz poczęstunek w formie ciasteczek i owoców; w trakcie przerwy obiadowej jest serwowane drugie danie przez wynajętą firmę cateringową

- dla zapewnienia wysokiej jakości szkoleń - w trakcie szkolenia przeprowadzany jest ankieta oceniająca szkolenie oraz/lub test pre/post  

- każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymuje dyplom uczestnictwa w szoleniu ( dotyczy osób, których frekwencja na szkoleniu wynosi minimum 80% )

Termin szkolenia: 

4.11.2018 Żywiec

Cel szkolenia: 

Nabycie niezbędnej wiedzy i umiejętności do wykonywania profesjonalnych cięć w bardzo prostej formie.

Cele szczegółowe:

- uporządkowanie wiedzy z zakresu podstaw cięcia włosów, projektowania oraz korekty niedoskonałości i deformacji
- rozwinięcie umiejętności samodzielnego radzenia sobie z cięciem włosów klienta, szybkim projektowaniem cięcia oraz wyeliminowaniem niechcianych efektów i form
- rozwinięcie umiejętność samokształcenia się, zrozumienie pracy fryzjera i posiadnie wiedzy potrzebnej do wykonania profesjonalnej usługi strzyżenia na bardzo wysokim poziomie
- nabycie praktycznych umiejętności z zakresu cięcia włosów

 

Czas trwania: 

8 godzin

Dla kogo: 

Osoby posiadające co najmniej podstawowe umiejętności z zakresu fryzjerstwa, chcące podnieść swoje kwalifikacje w obrębie technik cięć i strzyżenia włosów

Grupa: 

10-15 osób

Prowadzący szkolenie Katarzyna Dziechciarek

Zapisz się