Nasze Centrum Szkoleń Rozwojowych w celu potwierdzenia wysokiej jakości świadczonych usług szkoleniowych - jest w trakcie przygotowań do odbycia audytu umożliwiającego uzyskanie certyfikatu SUS 2.0

 

O standardzie SUS 2.0

"Nowy Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 jest standardem zarządzania i świadczenia usług przez podmioty specjalizujące się w usługach szkoleniowo-rozwojowych.

Został wypracowany przez branżowych ekspertów, wykorzystuje doświadczenie rynkowe i eksperckie całego środowiska z obszaru usług szkoleniowo-rozwojowych. Jest rozwinięciem standardu SUS znanego na polskim rynku edukacyjnym od 2011 roku, który został zastosowany w ponad 200 firmach.

Określa wymagania wobec firm szkoleniowo-rozwojowych (prowadzących usługi szkoleniowe, coachingowe, doradcze, e-learningowe itp.) w zakresie przygotowania, realizacji i ewaluacji oferowanych usług. Wyznacza standardy zarządzania firmami oraz kompetencjami osób odpowiedzialnych za realizację usług. Jest standardem certyfikowanym, jego spełnienie potwierdza audyt przeprowadzony przez profesjonalną i niezależną organizację certyfikującą o międzynarodowej renomie, specjalizującą się w audytach systemów zarządzania – DEKRA Certification.

 

Standard koncentruje się na 4 obszarach:

- Zarządzanie firmą

- Sposób świadczenia usług

- Kompetencje kadr

- Organizacja i logistyka usług"