Nasze Centrum Szkoleń Rozwojowych w celu potwierdzenia wysokiej jakości świadczonych usług, koncentruje się na 4 obszarach:

- Zarządzanie firmą

- Sposób świadczenia usług

- Kompetencje kadr

- Organizacja i logistyka usług"

 

 

   Nasza firma w sposób przejrzysty informuje o kolejnych etapach organizacji szkolenia. Dodatkowo kadra kierująca i zarządzająca organizacją szkolenia, w każdej chwili jest do Państwa dyspozycji mailowej oraz telefonicznej, aby udzielić dodatkowych informacji lub wyjaśnić jakiekolwiek wątpliwości. Organizowane szkolenia są przygotowywane zgodnie z naszymi wewnętrznymi procedurami zapewniającymi wysoką jakość:

 

1. Przygotowanie/przedstawienie oferty szkoleniowej

2. Proces rekrutacji na szkolenie

3. Szkolenie

4. Wywiad realizowany po zakońzeniu szkolenia - Ewaluacja szkolenia 

5. Badania odroczone realizowane po okresie 3 lub 6 miesięcy od zakończenia szkolenia

 

 Aby móc zapewnić Państwu wysoką jakość obsługi, prowadzimy ciągły monitoring naszych usług, poprzez obowiązkowe wypełnienie przez uczestników szkoleń, ankiet oceny trenera i organizacji szkolenia oraz testy pre/post.

 

Od 06.09.2019 r. nasza firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).