Nasze Centrum Szkoleń Rozwojowych w celu potwierdzenia wysokiej jakości świadczonych usług, w lipcu 2018 roku uzyskało certyfikat jakości SUS 2.0,  otrzymany na podstawie audytu,  przeprowadzonego przez niezależnego audytora z firmy DECRA Certyfication.

 

O standardzie SUS 2.0

   "Nowy Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 jest standardem zarządzania i świadczenia usług przez podmioty specjalizujące się w usługach szkoleniowo-rozwojowych.

   Został wypracowany przez branżowych ekspertów, wykorzystuje doświadczenie rynkowe i eksperckie całego środowiska z obszaru usług szkoleniowo-rozwojowych. Jest rozwinięciem standardu SUS znanego na polskim rynku edukacyjnym od 2011 roku, który został zastosowany w ponad 200 firmach.

  Określa wymagania wobec firm szkoleniowo-rozwojowych (prowadzących usługi szkoleniowe, coachingowe, doradcze, e-learningowe itp.) w zakresie przygotowania, realizacji i ewaluacji oferowanych usług. Wyznacza standardy zarządzania firmami oraz kompetencjami osób odpowiedzialnych za realizację usług. Jest standardem certyfikowanym, jego spełnienie potwierdza audyt przeprowadzony przez profesjonalną i niezależną organizację certyfikującą o międzynarodowej renomie, specjalizującą się w audytach systemów zarządzania – DEKRA Certification.

 

Standard koncentruje się na 4 obszarach:

- Zarządzanie firmą

- Sposób świadczenia usług

- Kompetencje kadr

- Organizacja i logistyka usług"

 

 

   Nasza firma w sposób przejrzysty informuje o kolejnych etapach organizacji szkolenia. Dodatkowo kadra kierująca i zarządzająca organizacją szkolenia, w każdej chwili jest do Państwa dyspozycji mailowej oraz telefonicznej, aby udzielić dodatkowych informacji lub wyjaśnić jakiekolwiek wątpliwości. Organizowane szkolenia są przygotowywane zgodnie z naszymi wewnętrznymi procedurami zapewniającymi wysoką jakość:

 

1. Przygotowanie/przedstawienie oferty szkoleniowej

2. Proces rekrutacji na szkolenie

3. Szkolenie

4. Wywiad realizowany po zakońzeniu szkolenia - Ewaluacja szkolenia 

5. Badania odroczone realizowane po okresie 3 lub 6 miesięcy od zakończenia szkolenia

 

 Aby móc zapewnić Państwu wysoką jakość obsługi, prowadzimy ciągły monitoring naszych usług, poprzez obowiązkowe wypełnienie przez uczestników szkoleń, ankiet oceny trenera i organizacji szkolenia oraz testy pre/post.

 

Od 06.09.2019 r. nasza firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).