Opis szkolenia: 

Szkolenie skierowane jest zarówno do osób zajmujących się sprzedażą lub obsługą klienta, a także do wszystkich, którzy chą podwyższyć swoje kompetencje w tym zakresie.

 

Szkolenie pozwala zdobyć niezbędną wiedzę, narzędzia i techniki oraz rozwinąć umiejętności niezbędne w profesjonalnej i skutecznej sprzedaży.

 

To szkolenie to unikalna mikstura praktycznej wiedzy zakorzenionej we współczesnej nauce, sprawdzonych metod mistrzów sprzedaży, coachingowego podejścia do nauczania i treningu umiejętności. Dzięki temu z sali szkoleniowej wyjdziesz uzbrojony w cały zestaw nowych zasobów, które pozwolą Ci osiągać lepsze wyniki sprzedaży dla Ciebie i Twojej firmy. Potrafiąc doskonale budować relacje i skuteczniej odpowiadać na potrzeby Twoich klientów, będą chcieli od Ciebie kupować i będą Ci za to wdzięczni.

 

Cele szczegółowe szkolenia: 

Umiejętność rozwijania osobowości skutecznego sprzedawcy przez:
- Poznanie archetypowych ról w zawodzie sprzedawcy.
- Poznanie modelu neurogramatyki i zdolności wykorzystania go do budowania wspierającej tożsamości.
- Rozwinięcie umiejętności formułowania i kultywowania pozytywnych i wspierających przekonań.
- Rozwinięcie umiejętności budowania swojej motywacji z wykorzystaniem poziomów tożsamości, ambicji, relacji oraz wizji.
- Poznanie modelu 6 filarów poczucia własnej wartości.
- Rozwinięcie umiejętności kultywowania pewności siebie z użyciem modelu Ciało-Umysł-Rzeczywistość.
- Poznanie podstaw personal brandingu i jego roli w wywieraniu wrażenia i sterowaniu wizerunkiem.
- Poznanie podstawowych błędów wizerunkowych oraz umiejętność ich uniknięcia.
- Poznanie cech, elementów i poprawnej formuły mowy windowej oraz umiejętność zastosowania jej w odpowiednich sytuacjach komunikacyjnych.
- Poznanie strategii sprzedaży relacyjnej
- Poznanie czynników sprzedaży poza cenowej i umiejętność zastosowania techniki w sytuacji z klientem.
- Rozwinięcie umiejętności radzenia sobie z obiekcjami klienta.
- Poznanie i umiejętność zastosowania technik zamknięcia sprzedaży: na alternatywę, na zaproszenie, na dyrektywę, oraz na drugorzędny powód.

 

 

Dzień I

Osobowość skutecznego sprzedawcy: 

 • Tożsamość
 • Przekonania
 • Motywacja
 • Wizja
 • Pewność siebie i poczucie własnej wartości
 • Twój personal branding

Najczęstrze błędy wizerunkowe

Mowa windowa

Strategie sprzedaży: Sprzedaż relacyjna

Techniki sprzedaży

 • sprzedaż pozacenowa
 • techniki radzenia sobie z objekcjami
 • techniki zamykania sprzedaży
 • dosprzedaż

Dodatkowe informacje:

- na szkoleniu dla uczestników dostępna jest kawa, herbata, woda mineralna oraz poczęstunek w formie ciasteczek i owoców; w trakcie przerwy obiadowej jest serwowane drugie danie przez wynajętą firmę cateringową

- dla zapewnienia wysokiej jakości szkoleń - w trakcie szkolenia przeprowadzany jest ankieta oceniająca szkolenie oraz/lub test pre/post  

- każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymuje dyplom uczestnictwa w szoleniu ( dotyczy osób, których frekwencja na szkoleniu wynosi minimum 80% )

Termin szkolenia: 
07.04.2018

Cieszyn

Cel szkolenia: 
 • dostarczenie niezbędnej wiedzy, narzędzi i technik
 • oraz rozwinięcie umiejętności niezbędnych w profesjonalnej i skutecznej sprzedaży.

 

Czas trwania: 

1 dzień, 8 godzin

Dla kogo: 

Szkolenie skierowane jest zarówno do osób zajmujących się sprzedażą lub obsługą klienta, a także do wszystkich którzy  chcą porzeszyć swoją wiedzę w tym zakresie oraz podwyższyć poziom swoich umiejętności.

Grupa: 

10 - 30 osób

Prowadzący szkolenie Karol Swoboda

Zapisz się