Opis szkolenia: 

Szkolenie skierowane jest do osób zarówno realizujących projekty, jak również dla osób bez doświadczenia w zarządzaniu projektami, a w planie mających poznanie zaawansowanych metodyk i standardów zarządzania projektami takich jak PRINCE2® czy AgilePM®.

 

Szkolenie pozwala poznać różnicę w zarządzaniu projektami, które często opierane jest na intuicji szefa firmy (organizacji) a metodycznym zarządzaniu opartym o metodyki, standardy i dobre praktyki.

 

Szkolenie prowadzone jest cyklem Kolba (doświadczenie-refleksja-teoria-praktyka) przez trenera z ponad 10 letnim doświadczeniem w metodycznym zarządzaniu projektami i 3 letnim doświadczeniem w prowadzeniu akredytowanych szkoleń (PRINCE2®, PRINCE2Agile®, AgilePM®). Taka forma szkolenia pozwala dokładnie zrozumieć czym jest metodyczne zarządzanie projektami i jak wykorzystać metodykę, standardy i dobre praktyki w codziennej pracy.

 

Dzień I

 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami
  • Logika myślenia projektowego
  • Podstawowe definicje i terminologia
  • Tradycyjnie czy zwinnie? – metodyki, metody i standardy zarządzania projektami
 2. Zespół projektowy a środowisko i organizacja
  • Środowisko projektu
  • Projekt w organizacji
  • Role w zarządzaniu projektami
  • Charakterystyka i obowiązki zespołu projektowego
 3. Inicjowanie projektu
  1. Co to jest Uzasadnienie Biznesowe
  2. Przygotowujemy Dokumentację Inicjowania Projektu
  3. Plan projektu

 

Dzień II

 

 1. Realizacja i monitorowanie projektu
  • Realizujemy projekt tradycyjnie (metodyka PRINCE2 2017®)
   • pryncypia
  • Realizujemy projekt zwinnie (metodyka Agile PM®)
   • procesy
 2. Zamknięcie projektu
  1. Przygotowanie projektu do zamknięcia
  2. Rekomendowanie zamknięcia projektu
  3. Przegląd oceniający projekt
 3. Jestem Kierownikiem Projektu
 • Omówienie dotychczasowych doświadczeń zawodowych i przełożenie ich na specyfikę zarządzania projektami
 • Przygotowanie CV w oparciu o własne doświadczenia zawodowe
 • Przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej i omówienie procesu rekrutacji Kierownika Projektu

 

Z każdym uczestnikiem szkolenia zostanie przygotowane CV w oparciu o indywidualne doświadczenia i predyspozycje. 

 

Dodatkowe informacje:

- na szkoleniu dla uczestników dostępna jest kawa, herbata, woda mineralna oraz poczęstunek w formie ciasteczek i owoców; w trakcie przerwy obiadowej jest serwowane drugie danie przez wynajętą firmę cateringową

- dla zapewnienia wysokiej jakości szkoleń - w trakcie szkolenia przeprowadzany jest ankieta oceniająca szkolenie oraz/lub test pre/post  

- każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymuje dyplom uczestnictwa w szoleniu ( dotyczy osób, których frekwencja na szkoleniu wynosi minimum 80% )

 

 

Termin szkolenia: 

W trakcie ustaleń

Cel szkolenia: 

poznanie różnicy w zarządzaniu projektami, opartej na intuicji szefa firmy (organizacji) a metodycznym zarządzaniu

Cele szczegółowe szkolenia:
- podniesienie poziomu wiedzy z zakresu zarządzania projektami
- zrozumienie różnic związanych z zarządzanie projektami metoda
tradycyjna (waterfall) a zwinną (agile)
- przygotowanie CV oraz przygotowanie uczestnika do rozmowy
rekrutacyjnej na stanowisko Junior Project Managera i Project Managera

Czas trwania: 

2 dni, łącznie 16 godzin

Dla kogo: 

dla osób zarówno realizujących projekty, jak również dla osób bez doświadczenia w zarządzaniu projektami, a w planie mających poznanie zaawansowanych metodyk

Grupa: 

5-10 osób

Prowadzący szkolenie Mariusz Kulawik

Zapisz się