Opis szkolenia: 

Szkolenie skierowane jest do osób zarówno realizujących projekty, jak również dla osób bez doświadczenia w zarządzaniu projektami, a w planie mających poznanie zaawansowanych metodyk i standardów zarządzania projektami takich jak PRINCE2® czy AgilePM®.

 

Szkolenie pozwala poznać różnicę w zarządzaniu projektami, które często opierane jest na intuicji szefa firmy (organizacji) a metodycznym zarządzaniu opartym o metodyki, standardy i dobre praktyki.

 

Szkolenie prowadzone jest cyklem Kolba (doświadczenie-refleksja-teoria-praktyka) przez trenera z ponad 10 letnim doświadczeniem w metodycznym zarządzaniu projektami i 3 letnim doświadczeniem w prowadzeniu akredytowanych szkoleń (PRINCE2®, PRINCE2Agile®, AgilePM®). Taka forma szkolenia pozwala dokładnie zrozumieć czym jest metodyczne zarządzanie projektami i jak wykorzystać metodykę, standardy i dobre praktyki w codziennej pracy.

 

Dzień I

 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami
  • Logika myślenia projektowego
  • Podstawowe definicje i terminologia
  • Tradycyjnie czy zwinnie? – metodyki i standardy zarządzania projektami
 2. Zespół projektowy a środowisko i organizacja
  • Środowisko projektu
  • Projekt w organizacji
  • Role w zarządzaniu projektami
  • Charakterystyka i obowiązki zespołu projektowego
 3. Inicjowanie projektu
  1. Co to jest Uzasadnienie Biznesowe
  2. Przygotowujemy Dokumentację Inicjowania Projektu
  3. Plan projektu

 

Dzień II

 

 1. Realizacja i monitorowanie projektu
  • Realizujemy projekt tradycyjnie (metodyka PRINCE2 2017®)
   • pryncypia, tematy, procesy
  • Realizujemy projekt zwinnie (metodyka Agile PM®)
   • procesy i produkty Agile Project Management®
 2. Zamknięcie projektu
  1. Przygotowanie projektu do zamknięcia
  2. Określanie działań następczych
  3. Przegląd oceniający projekt
 3. Jestem Kierownikiem Projektu
 • Omówienie dotychczasowych doświadczeń zawodowych i przełożenie ich na specyfikę zarządzania projektami
 • Przygotowanie CV w oparciu o własne doświadczenia zawodowe
 • Przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej i omówienie procesu rekrutacji Kierownika Projektu

 

 

 

 

 

Termin szkolenia: 
Od 24 luty, 2018 do 25 luty, 2018

Oświęcim

Cel szkolenia: 

poznanie różnicy w zarządzaniu projektami, opartej na intuicji szefa firmy (organizacji) a metodycznym zarządzaniu

Czas trwania: 

2 dni

Dla kogo: 

dla osób zarówno realizujących projekty, jak również dla osób bez doświadczenia w zarządzaniu projektami, a w planie mających poznanie zaawansowanych metodyk

Grupa: 

5-10 osób

Prowadzący szkolenie Mariusz Kulawik

Zapisz się