Bioveda jako Centrum Szkoleń Rozwojowych utożsamia się i popiera „Kodeks dobrych praktyk” przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych w dniu 29 września 2017 r.

 

   KPD promuje działanie firm szkoleniowo-rozwojowych według najwyższych standardów i zawiera najważniejsze elementy, opisujące profesjonalne praktyki, dotyczące usług szkoleniowych. Pomaga to w doborze firmy szkoleniowej, która rzeczywiście zapewni wysoki poziom obsługi. Z tych standardów wynikają nasze procedury związane z organizacją i prowadzeniem szkoleń.

 

 Jako organizator szkoleń otwartych, przygotowaliśmy dla Państwa przejrzysty regulamin określający zakres i warunki świadczenia usługi szkoleniowej, a także informację o procedurze reklamacji.