Bioveda jako Centrum Szkoleń Rozwojowych utożsamia się i popiera „Kodeks dobrych praktyk” przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych w dniu 29 września 2017 r.

 

KPD promuje działanie firm szkoleniowo-rozwojowych według najwyższych standardów i zawiera najważniejsze elementy, opisujące profesjonalne praktyki, dotyczące usług szkoleniowych.

 

Jako organizator szkoleń otwartych, przygotowaliśmy dla Państwa przejrzysty regulamin określający zakres i warunki świadczenia usługi szkoleniowej, a także informację o procedurze reklamacji.